اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تاریخ برگزاری: 28 و 29 فروردین 93

تاریخ های کلیدی

1- آخرین مهلت ارسال مقالات تا 1392/11/10

2-  تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات (سری اول)  1392/11/05

3-  تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات (سری دوم)  1392/11/15

4-  مهلت ثبت نام نهایی(ارسال فیش واریزی)  سری اول و سری دوم: 1392/11/06 الی 1392/11/30

5-  مهلت ثبت نام نهایی با تاخیر  1392/11/30  الی 1392/12/10  

6- آخرین زمان ثبت نام کارگاه آموزشی:  1392/12/20

  • طراحی و تولید رایان صنعت