اسلاید2

تاریخ های کلیدی

1- آخرین مهلت ارسال کامل مقاله : 30 بهمن 1394

2- اعلام نتایج داوری مقالات:  15 اسفند 1394

3-  آخرین مهلت ثبت نام: 15 فروردین 1395

4- تاریخ برگزاری همایش: 22 خرداد 1395 (چهارشنبه)

5- تاریخ برگزاری کارگاه تخصصی: 23 خرداد 1395