اسلاید2

تاریخ های کلیدی

1- آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1394  

2- اعلام نتایج داوری مقالات:  30 دی 1394

2-  آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن 1394

3- تاریخ برگزاری همایش: 28 و 29 اردیبهشت 1395  (سه شنبه و چهارشنبه)