دوره آموزشی Comsol
محتوای دوره:
در این دوره مخاطب پس از آشنایی کامل با محیط کاربردی کامسول با تمام گزینه های کامسول آشنا شده و دلیل استفاده از هر کدام را فرا میگیرد. سپس با نحوه شبیه سازی به همراه چند مثال کاربردی و جامع آشنا می شود.

سرفصل کلی مطالب:
مقدمات شبیه سازی عددی
آشنایی با محیط کلی کامسول و ورژن های مختلف آن
آشنایی با تمام ماژول های تعریف شده و نحوه عملکرد آنها
فراگیری کامل ترسیم هندسه های مختلف در نرم افزار کامسول و تولید هندسه های پیچیده
آشنایی با انواع شرایط مرزی
فراگیری کامل نحوه تولید المان روی هندسه های مختلف
فراگیری شیوه های مختلف نمایش نتایج حل شامل انیمیشن، عکس های دو بعدی و سه بعدی، نمودارها و ...
شبیه سازی فرایند انتقال حرارت در جامدات به صورت پایا و گذرا
شبیه سازی جریان سیال به صورت آرام و آشفته
شبیه سازی جریان سیال به صورت نیوتونی و غیر نیوتونی
شبیه سازی انتقال جرم در میکسرها فعال و غیرفعال به صورت گذرا و پایا
شبیه سازی تغییر فرم جامدات و برهم کنش جامد و سیال
شبیه سازی اثرات مغناطیس و الکتریسیته در جریانهای سیال

مناسب:
دانشجویان نانو، شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی برق، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ...

با همکاری گروه مهندسی پارس پژوهان 

آموزش مقدمانی شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از Lammps

مقدمه:
دینامیک مولکولی یک روش محاسباتی عددی برای مطالعه حرکت اتم ها و مولکول ها می باشد.


Large-scale Atomic/Molecular Massively Paraller Simulator (LAMMPS)

کد یا نرم افزاری است که شبیه سازی دینامیک مولکولی را برای محققین تسهیل می کند.

این کد توسط (Sandia National Laboratories (SNL به صورت Open-source توسعه داده شده است و قابلیت اجرای موازی را دارد.
LAMMPS دارای انواع میدان نیروی مناسب برای مواد جامد (فلزات و نیمه هادی ها )، مواد نرم ( پلیمرها و مولکولهای زیستی)، و همچنین برای سیستم های coarse-grained می باشد، و لذا میتوان گفت با استفاده از این نرم افزار بسیاری از مسائل شبیه سازی دینامیک مولکولی قابل حل می باشد
سرفصل های دوره مقدماتی؛
1- آشنایی مقدماتی با شبیه سازی دینامیک مولکولی
2- آشنایی مقدماتی با کد LAMMPS
3- آشنایی مقدماتی با انواع پتانسیل ها
4- آشنایی مقدماتی با نرم افزار VMD
5- انجام انواع شبیه سازی
مناسب:
دانشجویان نانو، شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی برق، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ...

با همکاری گروه مهندسی پارس پژوهان